1. Avontuur en ontdekking
Kinderen hebben door de alledaagse drukte steeds minder te maken met de natuur. Onderzoek in de VS wijst uit dat een kind gemiddeld 5,5 uur per dag met een computer, televisie, spelcomputer, etc. bezig is. Dit baart veel ouders zorgen. In Nederland is dit wellicht iets minder, maar ga maar na hoe vaak jouw kind voor de tv of achter de computer zit…

2. Vriendschap
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die op zomerkamp gaan zich eigenschappen aanleren om eerder vriendschappen te sluiten. Deze kinderen blijken later onafhankelijker te worden en tonen meer leiderschapskwaliteiten.

3. Omgaan met de natuur
Tevens blijken kinderen die op zomerkamp zijn geweest beter met de natuur om te gaan en zijn zij geneigd om nieuwe dingen te ontdekken. Spelen in een natuurlijke omgeving stimuleert capaciteiten en vermindert stress.

4. Positieve risico’s durven nemen
Kinderen leren omgaan met het nemen van risico’s tijdens zomerkamp. Zo leren zij inzien dat het nemen van risico’s niet perse negatief is. Kinderen die positieve risico’s durven nemen, blijven doorgaans weg van negatieve risico’s.

5. Actief bewegen
Op zomerkampen wordt veel aan sport, beweging en spel gedaan. Of de deelnemers nou gaan zwemmen, levend stratego of een speurtocht doen, veel van de tijd zijn de actief bezig. Dit komt de lichamelijke ontwikkeling ten goede.

6. Tijd om te spelen
In de afgelopen 20 jaar is hebben kinderen ongeveer 12 uur vrije tijd per week verloren waarvan er 8 werd bestaan aan buiten spelen! Kinderen gaan langer naar school, hebben meer reistijd en beoefenen meer sporten. Onderzoek laat zien dat kinderen niet meer weten hoe ze moeten spelen, hoe ze spontaan moeten zijn en hoe ze met hun verbeelding en fantasie om moeten gaan. Op zomerkamp wordt deze tijd teruggegeven en leren kinderen opnieuw te spelen.

7. Veilige omgeving laat een kind zichzelf zijn
Op zomerkamp wordt een veilige omgeving geboden met gelijkgestemden en vaste duidelijke regels. Hierdoor leren kinderen opnieuw hoe ze zich zelf kunnen zijn.

8. Ontwikkeling van (sociale) vaardigheden
Samen spelen, sporten en dingen ondernemen gaan op zomerkamp nauw samen met een sportieve en positieve manier van competitie. Deze combinatie is goed voor de ontwikkeling van de (sociale) vaardigheden. Door zomerkampen kunnen kinderen zich ontwikkelen op het gebied van zorgzaamheid, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling

9. Gezondheid
Zomerkampen en jeugdkampen hebben een positieve invloed op de gezondheid van kinderen doordat ze de hele dag buiten zijn en veel bewegen.

10. Fun factor
Los van de andere 9 redenen die hier genoemd worden, een zomerkamp is gewoon leuk voor het kind! En dit is eigenlijk wel de allerbelangrijkste reden.

bron: https://jeugdvakantiesnederland.nl/